Supercykelsti i Slangerup

 In

Supercykelsti i Slangerup

Det er en opgave i trafiksikkerhedens tegn, Hartvig Consult er en del af i Slangerup, hvor der skal etableres supercykelsti og nyt fortov på en 1,15 kilometer lang strækning af Københavnsvej. Med cykelstien på plads vil de bløde trafikanter blive prioriteret betydelig bedre end tilfældet er i dag.

For nuværende er cykelstien kun markeret med afmærkning på kørebanen, men som en central del af projektet skal cyklisterne altså adskilles fra den tunge trafik på en egentlig hævet cykelsti med kantsten, ligesom cykelsti og fortov bliver ført igennem ved sidevejstilslutninger.

Det er Frederikssund Kommune, der er bygherre på anlægsopgaven, mens Hartvig Consult har projekteret løsningen og desuden skal stå for byggeledelse og fagtilsyn, når projektet går i jorden. Det sker efter planen i august i år, med en forventet anlægsperiode på 12 måneder.

En udfordring i forbindelse med projektet er, at anlægget skal holdes inden for det eksisterende vejudlæg, hvilket giver sine begrænsninger. Cykelstien bliver 2,25 meter bred i hver side, mens vejbanen bliver i alt 6,5 meter, hvilket nogle steder på strækningen er en smule smallere end i dag.

Københavnsvej er desuden busførende, så i krydset ved Industrivej/Ny Øvej skal der etableres to busheller mellem den nye cykelsti og fortovet, hvilket igen vil øge sikkerheden for begge typer bløde trafikanter sammenlignet med de aktuelle forhold.

Ned med farten

I forbindelse med anlægsarbejdet skal der udføres en stribe kloakledningsomlægninger på specielt den bynære del af strækningen, hvilket vi koordinerer med Novafos. Samtidig skal Slangerup Vandværk installere nye stophaner ind til de private ejendomme langs vejen.

Frederikssund Kommune ønsker også at sænke den kørte hastighed på den tidligere landevej. Derfor etableres der også nye krydsningsheller på strategiske steder, som både kan tjene de gående, der skal over vejen, og fungere som fartdæmpende foranstaltninger.

Ved at etablere dedikerede cykelstier og bedre fortove på Københavnsvej, der er en af hovedindfaldsvejene til Slangerup, bliver både tilgængelighed og trafiksikkerhed forbedret i området. Fremkommelighed og sikkerhed er da også to af de fem kvalitetsmål, hele supercykelstinetværket arbejder med.

Supercykelstien, som vi laver i Slangerup, er således en del af den planlagte rute mellem Frederikssund og Farum, og dermed også endnu en brik i udvidelsen af det samlede net af supercykelstier i Region Hovedstaden.

I dag forbinder supercykelstinettet 21 kommuner via 16 etablerede supercykelstier, men nettet udvides hvert år. Visionen for samarbejdet er at skabe et net, der binder kommuner og regionen sammen med over 60 supercykelstier – svarende til mere end 850 kilometer supercykelsti.

Foto:
www.supercykelstier.dk

Start typing and press Enter to search