GRUNDEJERFORENINGER

Som anbefalet rådgivende ingeniør af Parcelhusejernes Landsforening er Hartvig Consult en erfaren og troværdig sparringspartner, når grundejerforeningen skal træffe beslutninger.

HARTVIG CONSULT ER EN ERFAREN OG SOLID RÅDGIVER, DER HJÆLPER DIG MED PROJEKTERING OG UDFØRELSE AF KLOAKRENOVERING OG RENOVERING AF ASFALT

Med de mange års erfaring i rådgivning vedrørende kloakrenovering og renovering af asfalt er Hartvig Consult en naturlig sparringspartner for bestyrelsen, når behovet for renovering skal vurderes.

Kan man nøjes med at revneforsegle asfalten og dermed udsætte ny asfaltering eller bliver det blot en fordyrende udgift og dermed på sigt en økonomibesparende løsning at lægge ny asfalt på nu? Og er årstiden for at få udført de valgte løsninger overhovedet den korrekte? Og hvad med kloakkerne? Vi kan ikke se dem og de får ofte ingen opmærksomhed, men der er mange penge sparet i at være på forkant og kende tilstanden på kloakkerne. Måske har flere rødder arbejdet sig igennem kloakkerne og måske er der allerede skabt gode boligforhold for rotterne?  Og skal der overvejes økonomibesparende LED gadebelysning?

Der er rigtig mange spørgsmål, som man ikke må forvente, at bestyrelsen har den nødvendige erfaring i at give de rette svar på. Derfor er Hartvig Consult den naturlige sparringspartner, når disse vurderinger og beslutninger skal laves.

Anbefalet rådgivende ingeniør af Parcelhusejernes Landsforening

Som anbefalet rådgivende ingeniør af Parcelhusejernes Landsforening, har Hartvig Consult det nødvendige kendskab og vi laver et vejsyn med en grundig analyse og gennemgang og sammenholder dette med behov og forudsætninger.

Er det kloakkernes tilstand man ønsker at få vurderet, så lad Hartvig Consult håndtere TV inspektionen. Vi sikrer, at man ikke blot sidder med ubrugelig data, men i stedet får troværdig rådgivning med professionel håndtering af data og en udarbejdet renoveringsplan.

Grundejerforeningens økonomi

Hartvig Consult har fokus på grundejerforeningens økonomi og hvad der er den rette løsning på både kort og lang sigt, således at grundejerforeningen får den optimale løsning for sin investering. Hartvig Consult udfører tekniske og økonomiske beregninger for alle entrepriser, dette giver således en mulighed for at se de årlige omkostninger og derved budgettere med dette i årene fremover. På denne måde har man et gennemarbejdet budgetgrundlag, for at planlægge sine arbejder i de næste 20-30 år.

Dette får du blandt andet hos Hartvig Consult

  • Professionel partner
  • Tillid og samarbejde
  • Stor viden
  • Kender problemstillinger
  • Vant til at kommunikere med medlemmer
  • Overblik over ledninger i jord
  • Finansieringskendskab
  • Tryghed for ejere
  • Aflastning af bestyrelse
  • Uvurderlig erfaring, nicheområde

Start typing and press Enter to search