GRUNDEJERFORENINGER

Som anbefalet rådgivende ingeniør af Parcelhusejernes Landsforening er Hartvig Consult en erfaren og troværdig sparringspartner, når grundejerforeningen skal træffe beslutninger

Specialister i kloak- og asfaltrenovering: Anbefalet af Parcelhusejernes Landsforening 

Hartvig Consult assisterer grundejerforeninger med vigtige beslutninger om deres kloaksystem, belægning og områdefornyelse. 

Få glæde af Hartvig Consults store erfaring i både projektledelse og udførelse 

Med solid erfaring i rådgivning omkring kloakrenovering, asfaltrenovering og områdefornyelse er vi jeres ideelle sparringspartner.  

Hvordan står det til med jeres kloaksystem? Er der skadedyr eller har planternes rødder beskadiget dem? Skal asfalten blot revneforsegles eller bør der lægges ny asfalt? Bør der investeres i økonomisk effektiv LED-gadebelysning? Og hvornår er det rette tidspunkt at påbegynde jeres forskellige renoveringsprojekter?  

Det er typiske spørgsmål i grundejerforeninger. Vi kan besvare dem alle og rådgive jer, så I får overblik over jeres muligheder. Herefter kan vi hjælpe jer med at planlægge og budgettere ud fra dem.   

Grundejerforeningens rådgiver 

Vi sikrer, at beslutninger træffes med indsigt og erfaring. Hartvig Consult er den naturlige partner til at levere kvalificeret rådgivning, når både vurderinger og beslutninger skal foretages.  

Fokus på økonomi 

Hos Hartvig Consult er grundejerforeningens økonomi i centrum. Vi evaluerer den mest omkostningseffektive løsning på kort og lang sigt. Med detaljerede tekniske og økonomiske beregninger sikrer vi, at I har klare budgetretningslinjer for de kommende 20-30 år. 

Hartvig Consults fordele 

  • Overblik over underjordiske ledninger 
  • Professionel partner 
  • God tillid og samarbejde med bestyrelse 
  • Effektiv kommunikation med medlemmer 
  • Bred viden og stor erfaring  
  • Løsningsorienteret og proaktiv  
  • Finansieringskendskab 
  • Grundejerens tryghed 
  • Aflastning for bestyrelsen 
  • Værdifuld niche-erfaring 

Start typing and press Enter to search