BOLIGSELSKABER

Hartvig Consult har erfaring i at betjene både små som store boligselskaber med rådgivning og tilsyn ved opgaver fra kloakrenovering og ny belægning til områdefornyelse.

HARTVIG CONSULT ER EN ERFAREN OG SOLID RÅDGIVER, DER HJÆLPER DIG MED PROJEKTERING OG UDFØRELSE AF KLOAKRENOVERING OG ANLÆG AF NYE KLOAKKER.

Hartvig Consult har gennem mere end ti år arbejdet sammen med store som små boligselskaber omkring rådgivning vedrørende renovering af både kloakker og belægninger med tilhørende områdefornyelse.

Ud fra denne erfaring ved vi, at mange boligselskaber administrerer store områder, hvor der naturligt vil være mange kloakker og store belægningsarealer som ofte har brug for en gennemgang og eventuel renovering.

Problematikken er ofte, at omkostningerne gennem tiderne har hobet sig op. Man har længe kørt og spulet, hvis der havde været forstoppelse på kloakken eller lappet sine asfaltarealer og rettet lidt på fliser og kantsten.

På et tidspunkt når disse løbende udgifter et loft, hvor det ikke længere er rentabelt at vælge den kortsigtede løsning. Vedligeholdelsesudgiften til her og nu reparationer overgår simpelt hen den årlige omkostning i forhold til en renovering af de enkelte dele og deres levetid.

Nøje gennemgang

Gennem en nøje gennemgang af de enkelte dele ser Hartvig Consult på fejl og skader, der kan fortælle i hvilket omfang det er nødvendigt, at udføre reparation og hvornår.

Det primære i en sådan investering er ligeledes at finde ud af, hvad det koster at vedligeholde de forskellige dele efter en renovering. Hartvig Consult udfører tekniske og økonomiske beregninger for alle entrepriser, dette giver således en mulighed for at se de årlige omkostninger og derved budgettere med dette i årene fremover. På denne måde har man et gennemarbejdet budgetgrundlag, for at planlægge sine arbejder i de næste 20-30 år.

Dette bidrager Hartvig Consult blandt andet med

 • Rådgivning
 • Troværdig sparringspartner
 • Høj struktur, til gavn for bygherre og beboere
 • Kendskab til beboergrupper
 • Deltagelse ved beboermøder hvis ønsket
 • Kendskab til boligselskaber, lovkrav og handlefrihed
 • Ingen projekter for store
 • Stort overblik til gavn for bygherre
 • Tilsyn
 • Vedligeholdelsesplaner
 • Økonomibesparende LED belysning

Start typing and press Enter to search