KLOAKRENOVERING

Vores kloaksystem er gemt væk under jorden, hvorfor man ikke skænker kloakrenovering de store tanker – før det er for sent!

HARTVIG CONSULT ER EN ERFAREN OG SOLID RÅDGIVER, DER HJÆLPER DIG MED PROJEKTERING OG UDFØRELSE AF KLOAKRENOVERING OG ANLÆG AF NYE KLOAKKER.

Hartvig Consult har i mange år opbygget stor ekspertise indenfor rådgivning i alle former af kloakarbejder og vores erfaring med projektering og tilsyn sikrer, at kunden får en fremtidssikret optimal løsning økonomisk og med højeste kvalitetsstandard.

Da kloaksystemerne er gemt væk under jorden, bliver renovering ofte overset og det betyder, at man mange steder oplever konsekvenserne af den manglende vedligeholdelse med øget intensitet af driftsproblemer, rotter og nedsat kapacitet, der kan resultere i oversvømmelser. Vi laver en tilstandsvurdering af din bestående kloak og analyserer behovene for kloakrenovering, således at arbejdet sættes i gang på det rette tidspunkt og ikke når det er for sent.

Holder i mange år

Vi sørger for, at dit kloaksystem fungerer og holder i mange år og gennem troværdig rådgivning sikrer vi dig en problemfri gennemførelse af projekter til lavest mulige omkostninger og med mindst mulige gener for beboere og omgivelser.

Hartvig Consult kan producere detaljerede og fuldstændige budgetter, opdelt i prioriteter, samt valg af den optimale løsning inden for den fremtidige vedligeholdelse af kloaksystemet, om det er opgravninger, strømpe- eller strammeforinger.

Detaljerede undersøgelser

Vores koncept bygger på detaljerede undersøgelser inden for rammerne af DTVK og kontrolordninger, der sikrer ensartede og troværdige data. Vores samarbejdspartnere er altid opdateret inden for den seneste rapporteringsmetode for skadesregistrering. Hartvig Consults innovative og egen udviklede software sørger for korrekt og hurtig behandling af data, der skal anvendes til at udarbejde den korrekte løsning.

Skal der anlægges nye kloakker i forbindelse med byggemodning eller klimatilpasning af eksisterende veje og bebyggede områder, projekterer vi disse med tanke på nyeste spild- og regnvandssystemer.

Hartvig Consult har naturligvis stor erfaring indenfor rådgivning vedrørende klimatilpasning og LAR, Lokal Afledning af Regnvand. Dette kan blandt andet omfatte anlæg af regnvandsbassiner, forsinkelsesbassiner, faskiner, grøfter, vandrender og meget mere.

Hartvig Consult ApS styrer projekterne fra start til slut og sørger for at alle myndighedsforhold og lovkrav efterleves.

Hartvig Consult leverer blandt andet

 • Behovsanalyse
 • Tilstandsvurdering
 • Renoveringsplaner
 • No-dig
 • Klimatilpasning, LAR
 • Skybrudssikring
 • Budgetplanlægning
 • Myndighedsbehandling
 • Optimering af proces
 • Risikoanalyse
 • Projektledelse
 • Costmanagement
 • Tilsyn
 • Kvalitetssikring
 • Håndtering af fedtudskillere, olieudskillere mm.

Start typing and press Enter to search