KLOAKRENOVERING

Kloaksystemet er gemt væk under jorden og bliver derfor ofte nedprioriteret – lige indtil det går alvorligt galt.

Kloakrenovering

Kloaksystemet ligger skjult under jorden, hvilket betyder, at kloakrenovering ikke altid bliver prioriteret, før skaden er sket – og den er ofte alvorlig. Med Hartvig Consult som rådgiver sikrer du dig bedst muligt mod ubehagelige, dyre overraskelser og får den rette hjælp, når skaden er sket og skal udbedres.

Mange års erfaring og troværdig rådgivning

Med årtiers erfaring som rådgiver har Hartvig Consult specialiseret sig i rådgivning og tilsyn af både renovering og anlæg af nye kloakker. Vi sikrer, at du får den mest holdbare og økonomisk fordelagtige løsning i din kloakrenovering.

Tidlig opsporing og optimale løsninger

Jeres kloakker kan blive en dyr fornøjelse, så det er vigtigt at handle i tide. Manglende vedligeholdelse af jeres kloakker kan medføre driftsproblemer, rotter og oversvømmelser. Med vores rådgivning får du rettidig indsigt og anbefalinger baseret på tilstandsvurdering og behovsanalyse for kloakrenovering.

Holdbarhed og omkostningseffektivitet

Vores mål er at sikre et effektivt, bæredygtigt kloaksystem, der holder længe. Med Hartvig Consult får du projekter med færrest mulige gener for omgivelserne og lavest mulige omkostninger – og vi ved, hvordan de økonomiske faldgruber i kloakrenovering ser ud.

Hartvig Consult kan levere detaljerede og fuldstændige budgetter med anbefalede prioriteringer, samt valg af den optimale løsning inden for den fremtidige vedligeholdelse af kloaksystemet, om det er opgravninger, strømpe- eller strammeforinger.

Innovativ tilgang og nyeste løsninger

Vores teknikker og værktøjer, som vores egenudviklede software, sikrer præcis og hurtig datahåndtering. Dette giver de optimale løsningsdesign, uanset om det drejer sig om nye kloakker, kloakrenovering, klimatilpasning eller andet.

Vi baserer rådgivningen på detaljerede undersøgelser inden for rammerne af DTVK og kontrolordninger, der sikrer ensartede og troværdige data. Vores samarbejdspartnere er altid opdateret inden for den seneste rapporteringsmetode for skadesregistrering.

Klimatilpasning og ekspertise inden for Lokal Afledning af Regnvand (LAR)

Vi har stor erfaring med løsninger inden for LAR (Lokal Afledning af Regnvand) og klimatilpasning. Vores rådgivning dækker alt fra regnvandsbassiner til vandrender, og vi sikrer, at alle lovkrav efterleves.

Skal der anlægges nye kloakker i forbindelse med byggemodning eller klimatilpasning af eksisterende veje og bebyggede områder, projekterer vi disse med tanke på nyeste spild- og regnvandssystemer.

Hartvig Consult har samtidig et godt blik for det æstetiske udtryk og kan også tage højde for, hvad de forskellige muligheder vil betyde for området æstetisk.

Hartvig Consult styrer projekterne fra start til slut og sørger for, at alle myndighedsforhold og lovkrav efterleves.

Med Hartvig Consult får du omfattende og kompetent rådgivning. Vi leverer bl.a.:

 • Behovsanalyse
 • Tilstandsvurdering
 • Renoveringsplaner
 • No-dig teknikker
 • Klimatilpasning og LAR
 • Skybrudssikring
 • Budgetplanlægning
 • Myndighedsbehandling
 • Optimering af proces
 • Risikoanalyse
 • Projektledelse
 • Cost management
 • Tilsyn
 • Kvalitetssikring
 • Håndtering af fedtudskillere, olieudskillere m.m.

Regnen Kommer!

Lyt til podcasten, Regnen Kommer, med Mads Olsen fra Hartvig Consult.
Hør mere hos Maskinmestrenes Forening Her!

Start typing and press Enter to search