HAVEFORENINGER

Mange haveforeninger skal etablere kloak og måske nye veje – eller skal måske renovere bestående. Hartvig Consult er bestyrelsens naturlige sparringspartner, så de rigtige løsninger vælges

Hartvig Consult rådgiver haveforeninger om kloak, belægning og områdefornyelse 

Mange haveforeninger har behov for at få etableret eller renoveret kloakker og veje. Hvad enten det drejer sig om nye anlæg eller opgradering af eksisterende kan Hartvig Consult rådgive og vejlede jer til de bedste løsninger. 

Ekspertrådgivning for haveforeninger 

Med vores erfaring og store forståelse for haveforeningers behov sikrer vi, at I træffer de rigtige valg til den bedste pris. 

Uanset om det handler om etablering af asfaltveje eller kloaksystemer tilbyder Hartvig Consult dybdegående analyser og rådgivning tilpasset jeres behov.  

Har I allerede kloaksystemer og belægning, vurderer vi, hvornår det er tid til renovering eller hvornår I kan forvente reparationer. 

Samarbejdspartner for haveforeningens bestyrelse 

Vi arbejder tæt sammen med jeres bestyrelse og forstår vigtigheden af dialog med medlemmerne. Hartvig Consult kan præsentere løsningsmodeller og bistår med tekniske og økonomiske overvejelser for at sikre de bedste investeringer nu og i fremtiden. 

Hartvig Consults kompetencer 

  • Etablering af nye kloaksystemer 
  • Områdefornyelse og nye anlægsprojekter 
  • Bred viden og ekspertise 
  • Effektiv kommunikation med medlemmer 
  • Overblik over underjordiske ledninger 
  • Indgående kendskab til finansiering 
  • Erfaren projektstyring 
  • Grundejerens tryghed i centrum 
  • Bestyrelsesaflastning 
  • Tillid og samarbejde

Start typing and press Enter to search