HAVEFORENINGER

Mange haveforeninger skal etablere kloak og måske nye veje – eller skal måske renovere bestående. Hartvig Consult er bestyrelsens naturlige sparringspartner, så de rigtige løsninger vælges.

HARTVIG CONSULT ER EN ERFAREN OG SOLID RÅDGIVER, DER HJÆLPER DIG MED PROJEKTERING OG HÅNDTERING AF KLOAKRENOVERING, VEJRENOVERING ELLER ANLÆG AF NYE KLOAKKER OG VEJE.

Mange haveforeninger står overfor etablering af kloak og måske nye veje. Eller måske har din haveforening allerede kloak og vejsystem. Under alle omstændigheder, så kræver beslutninger omkring dette ekspertviden og med erfaring fra flere andre haveforeninger vil Hartvig Consult være en troværdig sparringspartner, således at de rigtige beslutninger til den rette pris bliver truffet.

Skal I til at etablere asfaltveje og kloakker, så laver Hartvig Consult en grundig analyse og gennemgang og vi rådgiver ud fra haveforeningens behov og forudsætninger.

Skal bestående veje og kloakker vurderes, så vil Hartvig Consult naturligvis også lave en grundig gennemgang og vurdere om det er tid til renovering eller om disse arbejder kan udsættes.

Bestyrelsens sparringspartner

Hartvig Consult er bestyrelsens sparringspartner og har masser erfaring i dialog med forenings medlemmer og hjælper gerne ved fremlæggelse af løsningsmodeller.

I alle tilfælde har Hartvig Consult som rådgiver fokus på haveforeningens økonomi og hvad der er den rette løsning på både kort og lang sigt, således at haveforeningen får den optimale løsning for sin investering. Hartvig Consult udfører tekniske og økonomiske beregninger for alle entrepriser, dette giver således en mulighed for at se de årlige omkostninger og derved budgettere med dette i årene fremover.

 • Etablering af nye kloakker
 • Nyanlæg og områdefornyelse
 • Professionel partner
 • Stor viden
 • Kender problemstillinger
 • Vant til at kommunikere med medlemmer
 • Overblik over ledninger i jord
 • Finansieringskendskab
 • Projektstyring
 • Tryghed for ejere
 • Aflastning af bestyrelse
 • Tillid og samarbejde

Start typing and press Enter to search