SKYBRUDSSIKRING

Hartvig Consults rådgiver i de rette løsninger til skybrudssikring

HARTVIG CONSULT ER EN ERFAREN OG SOLID RÅDGIVER, DER HJÆLPER DIG MED AT FÅ DET RETTE GRUNDLAG AT TRÆFFE BESLUTNINGERNE UD FRA.

De sidste års store mængder regn har givet store udfordringer og udgifter rundt omkring i landet. Afløbsledningerne har oftest ikke længere den ønskede kapacitet, men omgivelserne kan også forbedres således at regnvandet afledes bedre.

Gennem mange år er der i forbindelse med de almindelige eftersyn og gennemgange af ejendomme etableret drifts- og vedligeholdelsesplaner med sigte på fremtidige investeringer i bl.a. klimaskærmen. Mange drifts- og vedligeholdelsesplaner er baseret og budgetteret ud fra de synlige skader på ejendommene og på trods af et mere eller mindre ubevidst kendskab til afløbsledningerne i jorden, er disse ikke medtaget i planerne. En udmelding fra Spildevandskomiteen anbefaler, at kapaciteten i de fremtidige afvandingssystemer bør være 30 procent større end den er i dag.

Flere ledningsejere – heriblandt de store boligforeninger – har erfaret at manglende fokus på netop afløbsledningerne har været dyrt. Lagerfaciliteter, vigtige installationer og rum til opmagasinering ligger ofte i kældre, hvorfor oversvømmelser har haft store konsekvenser.
Hartvig Consult kan som rådgiver give det rette grundlag til beslutninger om fremtidig skybrudssikring.

Samlet løsning

Hartvig Consult kigger på den samlede løsning og tager områdets muligheder med i vurderingen af mulighederne. Og mulighederne er mange. Udover håndtering af kloakkerne skal der måske indtænkes midlertidig opbevaring af regnvandet, forsinkelsessystemer, de rette belægninger, en hensyntagen til daglig drift og vedligeholdelsesomkostninger samt meget andet.

Udtænkes de rette løsninger giver det også ofte området et løft med flot områdefornyelse til følge.

Start typing and press Enter to search