OMRÅDEFORNYELSE

Der er masser af overvejelser i forbindelse med områdefornyelse. De rette løsninger kan give området et løft og måske give plads til legepladser eller multibaner. Afledning af regnvand bør naturligvis også indgå i overvejelserne.

HARTVIG CONSULT ER EN ERFAREN OG SOLID RÅDGIVER, DER HJÆLPER DIG MED AT TRÆFFE DEN RETTE BESLUTNING OG FÅ MEST MULIGT UD AF EN FORELIGGENDE OMRÅDEFORNYELSE.

Står I overfor en større renovering af jeres områder, så vil Hartvig Consult være en naturlig rådgiver. Vi har været rådgiver i både små projekter og i flere store projekter ved store boligblokke og har den erfaring, der kan give den rette løsning til glæde for beslutningstagerne og beboerne.

Måske kan den forestående renovering give området et helt nyt løft og udseende. Er mulighederne tilstede, skal man måske ikke kun træffe valg om nye fliser og ny beplantning, men også tænke nye muligheder som multibaner eller nye legepladser. Med de rette løsninger kan beboerne få en områdefornyelse, der giver nyt liv og glæde.

Grundig gennemgang og analyse

Hartvig Consult laver naturligvis en grundig gennemgang og analyse af området. En vigtig del af vores analyser er tillige, at klargøre, hvorledes den eksisterende afvandingsprofil af arealerne ser ud, efter som korrekt afvanding af arealerne kan give væsentligt forlænget levetid.

De seneste års voldsomme regnvejr og oversvømmelser bør også indtænkes i overvejelserne. Vi har naturligvis stor erfaring indenfor LAR, Lokal Afledning af Regnvand, hvilket blandt andet kan omfatte anlæg af regnvandsbassiner, forsinkelsesbassiner, faskiner, grøfter, vandrender og meget mere.

Det elementære er til stadighed, hvad omkostningen for investeringen udgør pr. år i anlæggets levetid. Hartvig Consult har fokus på, at der er stor grad af bæredygtighed i de valg, som vælges.

Hartvig Consult leverer blandt andet

 • Troværdig rådgiver
 • Stor erfaring
 • Stort overblik
 • Klimatilpasning
 • LAR
 • Nye ideer, legepladser, multibaner m.m.
 • Myndighedsbehandling
 • Driftsbesparende projektering, projektledelse
 • Optimering med størst mulige hensyn til beboere
 • Tilsyn
 • Markedskendskab

 

Start typing and press Enter to search