OMRÅDEFORNYELSE

Der er masser af overvejelser i forbindelse med områdefornyelse. De rette løsninger kan give området et løft og måske give plads til legepladser eller multibaner. Afledning af regnvand bør naturligvis også indgå i overvejelserne

Områdefornyelse med blik for både
praktik og æstetik

Planlægningen af områdefornyelse indebærer en lang række overvejelser. Med de rette beslutninger kan området ikke kun blive fornyet, men også revitaliseret med ny indbydende beplantning og nye faciliteter, som legepladser eller multibaner. Derudover er det centralt at indtænke effektive løsninger for regnvandsafledning (LAR).

HARTVIG CONSULT: Din troværdige rådgiver i områdefornyelse

Hos Hartvig Consult guider vi dig sikkert igennem beslutningsprocessen for jeres områdefornyelse. Vores dybdegående erfaring sikrer, at du får mest muligt ud af dit projekt, hvad enten det er en mindre fornyelse eller en omfattende omstrukturering af store boligområder.

Der er mange store og små beslutninger ved områdefornyelse. Vi klæder jer godt på til at træffe dem, og sikrer, at jeres projekt tager hensyn til både praktik, æstetik og bæredygtighed.

Maksimér potentialet af din områdefornyelse

En forestående områdefornyelse kan omdanne og revitalisere dit område. Udover at vælge de rigtige fliser og planter, åbner områdefornyelsen op for muligheden for at integrere nye faciliteter som multibaner og moderne legepladser. Med Hartvig Consult ved din side sikres en områdefornyelse, der giver nyt liv.

Kan jeres område klare større vandmængder?

Med de seneste års udfordringer med kraftig regn og oversvømmelser, er vores ekspertise inden for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) mere relevant end nogensinde. Behovet for velovervejede planer for områdefornyelser vokser, for det bliver dyrt at lade stå til. Vand finder altid en vej, og det kan blive alvorligt og ødelæggende.

Løsningerne for en god områdefornyelse omfatter blandt andet anlæg af regnvandsbassiner, forsinkelsesbassiner, faskiner, grøfter, vandrender og meget mere. Vores beslutningsgrundlag tager altid udgangspunkt i, hvad omkostningen for investeringen udgør pr. år i løsningens levetid, og hvilke løsninger, der er holdbare og bæredygtige.

Dybdegående analyse og rådgivning

Vi laver en detaljeret gennemgang og analyse af jeres område med fokus på nuværende og fremtidige behov. Et kerneområde i vores rådgivning er afvanding af området, da dette forlænger levetiden betydeligt – og imødekommer et af fremtidens helt store udfordringer: de øgede vandmængder.

Hartvig Consults ydelser inden for områdefornyelse

  • Troværdig rådgivning med solid erfaring
  • Helhedsorienteret overblik
  • Bæredygtige løsninger inden for klimatilpasning og LAR
  • Nyskabende ideer som legepladser, multibaner og mere
  • Effektiv myndighedsbehandling
  • Driftsbesparende projektering og projektledelse
  • Optimerede løsninger med omtanke for beboerne
  • Målrettet tilsyn og markedskendskab

Start typing and press Enter to search