Skybrudssikring – Rådgivning om skybrudssikring

Hartvig Consult er en erfaren og solid rådgiver, der hjælper dig med beslutninger når du skal sørge for skybrudssikring.

Skybrudssikring – rådgivning til optimal sikring

En skybrudssikring er din fremtidssikring mod kraftige storme og lignende, som kan skabe ødelæggende og dyre oversvømmelser. Den stigende grad af nedbør i det danske vejr de seneste par år, gør at gamle afløbsledninger ikke kan holde den kapacitet der kræves, til at sikre tilstrækkeligt mod skybrud.

Undgå oversvømmelser og beskadigelser

Da kælderen ofte er stedet for lagerfaciliteter, vigtige installationer samt opmagasinering, kan forhøjede vandstande her have utroligt dyre konsekvenser. En skybrudssikring kan sikre dig mod ubehagelige tab, ødelæggelse af strøminstallationer og lignende, og derved være en investering, som giver mere end dobbelt igen.

Skybrudssikring af bygninger

Når der skal lægges budget i en boligforening, og ejendommen bliver efterset og gennemgået, fokuseres der på synlige skader på bygningen. Det gør at afløbsledninger i jorden ofte bliver overset og udelades fra ejendommens vedligeholdelsesplan. At overse den manglende kapacitet i afvandingssystemer udgør en stor risiko og kan give katastrofale, ubehagelige skader.
Det er derfor en god ide at undersøge hos din boligforening, om der er tænkt på afvandingssystemernes kapacitet og præstation.

Kontakt os i dag og få en uforpligtende snak om jeres behov for skybrudssikring. Her giver vi jer mere indblik i problematikken ved gamle afløbsledninger og giver jer gratis rådgivning til, hvordan I bedst sikrer jer mod oversvømmelse.

Start typing and press Enter to search