Glostrup Banegårdsplads

 In

Glostrup Banegårdsplads

Med Glostrup Kommune som bygherre skal hele pladsen foran Glostrup Station omdannes markant med ny busterminal, hvor der skal skabes et levende byrum med butiksliv, mødesteder, mobilitetshub, gode opholdsmuligheder og cykelparkering.

Derudover er der valgt en holistisk tilgang til bæredygtighed, hvor klimatiltag, genbrug af materialer, biodiversitet og sociale elementer tænkes sammen.

Arbejdet vil medføre en del ledningsomlægninger i form af el- og kommunikationskabler, kloakledninger og vandledninger, der skal flyttes, ligesom der skal etableres nye tracéer for fjernvarme.

I forbindelse med arbejdet er vi i dialog med en stribe forskellige interessenter – Movia, DSB, den kommende Letbane, kommunen og andre bygherrer – for at bevare overblikket over de mange snitflader, der gør sig gældende rundt om pladsen.

Derudover arbejder vi sammen med Schønherr landskabsarkitekter, som står for designet af den overdækning, der skal etableres – efter planen med sedumtag – over den sydlige busperron, ligesom der skal opføres en støjvæg ud mod baneterrænet.

Glostrup Kommune: Vi er i trygge hænder hos Hartvig

Hartvig Consult har udformet dispositionsforslaget og et anlægsoverslag, hvorefter kommunen kunne udbyde opgaven med fagtilsyn og byggeledelse under anlægsarbejdet. Det udbud vandt vi i efteråret 2023.

Fra Glostrup Kommunes side ser arkitekt Rasmus Hansen frem til endnu et samarbejde med Hartvig Consult, som han forventer vil bygge videre på det gode forhold mellem parterne.

»Vi kender jo de dygtige folk fra Hartvig – og de kender os – fra tidligere projekter, og vi er rigtig glade for samarbejdet. Vi føler, at vi er i trygge hænder rent fagligt, og der er aldrig nogle konflikter, så det er som et godt gammelt venskab. Derfor var vi også meget lettede, da det viste sig at Hartvig vandt rådgiverudbuddet,« siger han.

Når det kommer til de mange interessenter, der er i spil rundt om pladsen, håber Rasmus Hansen på en nem proces med udgangspunkt i Hartvig Consults solide erfaring med at håndtere den type komplicerede opgaver.

»Hartvigs eksperter han en intuitiv forståelse for de bidrag, der skal til, og de ved, hvad der gælder, når det kommer til dokumentation af arbejde og processer. Så vi har gode forventninger til, at det hele kommer til at glide,« siger han.

Nu handler det i kommunalt regi om at få afstemt de politiske ønsker, så projekteringsfasen kan tilpasses. Efter planen skal projekteringen af arbejdet være færdig ultimo 2024, hvorefter anlægsopgaven skal i udbud, inden selve arbejdet, der ventes at vare op mod to år, kan begynde. Det bliver formentlig i april 2025.

Glostrup Banegård Belægningsplan

Fotos:
Sådan ser Glostrup Banegård ud i 2024. Slidt, træt og trænger til fornyelse.
Vi ser frem til at vises billeder af det færdige resultat i 2025!

Start typing and press Enter to search