AB Svendsgården Kongebakken 13-17

Beskrivelse

AB Svendsgården er opført i 1958 og består af 3 opgange med i alt 36 lejemål. Gennem tiderne er der opstået et større behov for mere plads til biler som hobede sig op på arealet uden egentlig plan for disse. Asfaltarealer fremstod med store huller og krakeleringer og viste store træthedstegn.

Foreningens kloak har virket upåklageligt i en lang årrække, men inden for de sidste par år var kloakstop og problemer eskaleret med omkostninger til kloakudkald og rotteforekomst var blevet mere hyppige. Foreningen valgte at renovere både kloak og belægninger, idet der var en optimeringsfordel ved at håndtere begge dele i samme arbejdsgang. Kloakrenoveringen blev igangsat efter grundig rensning af alle ledninger og der blev gennemført en grundig TV-inspektion gennem kontrolordning for TV-Inspektion (DTVK) hvor alle meter ledning under jord blev filmet og vurderet.

Ved gennemgangen af kloaksystemet kunne det ses, at der var tydelige skader, der skulle håndteres enten nu ved opgravningsfri metode eller senere ved fysisk opgravning. Hele systemet blev renoveret med henblik på en ny levetid for kloaksystemet på mellem 50-75 år kun indeholdende løbende spuling hvert 5-10 år.

Projektet blev gennemført til aftalt pris og tid.

Bygherre

AB Svendsgården Kongebakken 13-17

Projekttype

Kloak og Belægningsrenovering

Entreprenør

Aarsleff A/S (kloak) – P.P. Brolægning (Belægninger)

Periode

01.04.2011 – 13.06.2013

Arbejdets omfang/projekttype

 • Rensning af kloaker ved Industrispul
 • TV-Inspektion efter DTVK
 • Renovering af kloaker NO-DIG
 • Revidering af afvandingsforhold
 • Ombygning af belægningsarealer med udvidelse af cykel og p-pladser
 • Ny beplantning
 • Ny belysning langs blokke
 • Ny affaldshåndtering

Rådgivning omfatter

 • Skitse og hovedprojekt for belægning og beplantning
  • Revideret parkeringsareal
  • Flytning af regnvandssystem og optimering af afvandingsforhold med nye dæksler
  • Asfalt renovering med ændret afvandingsprofil
  • Etablering af kantstens sikring i granitmaterialer
  • Etablering af p-arealer i betonfliser
  • Etablering af affaldshåndtering jf. gældende regler (driftsbesparende)
  • Etablering af energibesparende belysning (driftsbesparende)
  • Etablering af ny beplantning (driftsbesparende)
 • Projektering af kloakrenovering
  • Prioritetsvurdering af kloaksystem efter fysisk indeks indført på overblikstegning
  • Budget på basis af skadesbillede
  • Specifik tilbudsliste med skader og defineret løsningsmetode for hver skade
  • Beskrivelse af arbejdets udførelse og krav til entreprenører
 • Udbudsmateriale og tegninger
 • Gennemførelse af udbudsrunde (økonomisk mest fordelagtig) med afsluttende kontrakt forhandling og entreprenøraccepter.
 • Tilsyn- og afleveringsforretning
 • Økonomiopfølgning

Budget/Størrelse

1.950.000
BUDGET
1.100.000
BELÆGNING
850.000
Kloak
0 kr.
EKSTRA UDGIFTER

Billeder

Før

Efter

Start typing and press Enter to search