Boligselskabet Baldersbo

Beskrivelse

Afdeling 5 og 9 er beliggende i Skovlunde vest før København. Bebyggelsen, der rummer ca. 740 lejemål, er opført i perioden 1954 – 1963.

Det eksisterende gadelys og ledningsanlæg var fra bebyggelsens etablering og var udover at være omkostningstungt i forhold til elforbrug, også dyrt driftsmæssigt, da der generelt oplevedes mange fejl på anlægget.

Ud over lysanlægget, var der i afdelingerne problemer med, at fortovene blev sporkørt fordi der ikke ved etableringen var sat en kantbegrænsning i form af kantsten eller lign.

Alle disse forhold ville kræve et omfattende gravearbejde, hvorfor der var en synergi og besparelse for bygherren og dennes beboere i, at kombinere de to projekter og få dem udført samlet.

Således blev der etableret nye vandrender udført i granit, formet som ”trug”, langs fortovene som dermed sikrer nødvendig kantsikring og modvirker revnedannelse i asfalten. Samtidig kan disse render opbevare en større mængde vand ved store regnskyl.

Lysanlægget blev etableret med lyskilder med LED teknologi, hvor de enkelte lyskilder kan programmeres individuelt, således de kan tilpasses det område, hvor de er placeret. Ved at anvende LED, opnåede man ikke kun en stor reducering i el-forbruget, men også en markant forlængelse af levetiden og dermed en reduktion i de daglige driftsudgifter.

Bygherre

Boligselskabet Baldersbo

Projekttype

Lys- og belægningsrenovering 5 og 9

Entreprenør

LK-Gruppen

Periode

01.10.2011 – 01.11.2012

Arbejdets omfang/projekttype

  • Myndighedsbehandling
  • Projektering
  • Projektledelse
  • Fagtilsyn
  • LAR og Klimatilpasning
  • LED-teknologi

Rådgivning omfatter

  • Teknisk rådgivning
  • Projektledelse

Budget/Størrelse

5.500.000
BUDGET
0 kr.
BELÆGNING
0 kr.
Kloak
0 kr.
EKSTRA UDGIFTER

Billeder

Før

Efter

Start typing and press Enter to search