Boligselskabet Sjælland

Beskrivelse

Udvidelse af eksisterende parkeringsareal med etablering af 18 nye parkeringspladser. Etablering af nyt afvandingssystem. Parkeringsarealet er udført i græsarmeringssten med nedsivning, således at udledning af overfladevand begrænses.

Bygherre

Boligselskabet Sjælland

Projekttype

Ny P-Plads ved driftskontoret i Ringparken

Entreprenør

Kaj Bøje Petersen A/S

Periode

01.10.2014 – 01.12.2012

Arbejdets omfang/projekttype

  • Belægning
  • Kloakering
  • Beplantning
  • Myndighedsbehandling
  • Fagtilsyn
  • LAR og klimatilpasning

Rådgivning omfatter

  • Projektering
  • Projektledelse
  • Teknisk rådgivning

Budget/Størrelse

1.400.000
BUDGET
0 kr.
BELÆGNING
0 kr.
Kloak
0 kr.
EKSTRA UDGIFTER

Billeder

Før

Efter

Start typing and press Enter to search