Grundejerforeningen af 1931

Beskrivelse

Hartvig Consult projekterede totalrenovering af 13 parcelhusveje, med nye fortove, kantsten og vejbelægninger.

Arbejderne blev gennemført til aftalt tid og budget med resultat af lave vedligeholdelsesomkostninger. Hovedpunkterne var en totalopretning af alle veje inden slidlag, samt gennemgang og renovering af sandfangs brønde, der håndterede vejafvandingen. Fortove blev udgravet og forstærket med ny bundsikring og borter blev udført med hhv. asfalt og leret vejgrus. Denne løsning har fået ros fra blandt andet Københavns Kommune, der benytter projektet som reference over for andre grundejerforeninger i København.

Projektet indeholdt også en trafiksanering af veje med bump og skiltning i henhold til gældende regler for trafikregulering af private fælles veje.

Bygherre

Grundejerforeningen af 11 februar 1931

Projekttype

Renovering af veje- og fortove

Entreprenør

Køge Brolæggerfirma ApS

Periode

2008 – 2010

Arbejdets omfang/projekttype

  • Belægning
  • Brolægning/asfalt
  • Jord og grus arbejde
  • Trafikregulerende foranstaltninger
  • Myndighedsbehandling
  • Fagtilsyn

Rådgivning omfatter

  • Projektering
  • Projektledelse
  • Teknisk rådgivning

Budget/Størrelse

18.000.000
BUDGET
0 kr.
BELÆGNING
0 kr.
Kloak
0 kr.
EKSTRA UDGIFTER

Billeder

Start typing and press Enter to search