Boligselskabet Baldersbo

Beskrivelse

Afdeling 5 og 9 er beliggende i Skovlunde vest før København. Bebyggelsen der rummer ca. 740 lejemål er opført i perioden 1954 – 1963.  Gennem tiden havde man oplevet en markant stigning i antallet af driftsstop på kloakkerne, ligesom opstuvning ved kraftige regnskyl blev et hyppigt syn.

På den baggrund blev en omfattende nedrensning af kloaksystemet med en efter følgende DTVK TV-inspektion gennemført. Ved denne inspektion og efterfølgende tilstandsvurdering, kunne det konstateres, at rørene mange steder var lukket 50 – 60 % og derved var man i stand til at øge kapaciteten tilsvarende, blot ved at rense rørene.

Desværre viste inspektionen også, at rørene generelt var meget medtaget efter 50 års brug, hvorfor en kloakrenovering var nødvendig for at kunne opretholde den daglige drift og mindske de gener som driftsproblemer kan medføre, til glæde for beboerne.

Kloakrenoveringen blev udført som en NO-Dig renovering.

Bygherre

Boligselskabet Baldersbo

Projekttype

Kloakrenovering afdeling 5 og 9

Entreprenør

Aarsleff A/S

Periode

01.03.2009 – 01.03.2012

Arbejdets omfang/projekttype

  • Tilstandsvurdering
  • Myndighedsbehandling
  • DTVK TV-inspektion
  • NO-Dig Renovering
  • Fagtilsyn
  • LAR og Klimatilpasning

Rådgivning omfatter

  • Projektering
  • Projektledelse
  • Teknisk rådgivning

Budget/Størrelse

24.000.000
BUDGET
0 kr.
BELÆGNING
0 kr.
Kloak
0 kr.
EKSTRA UDGIFTER

Billeder

Før

Efter

Start typing and press Enter to search