Afd. 12 Hede- og Magleparken

Beskrivelse

På baggrund af en forudgående tilstandsvurdering af kloakkerne, blev der i 2013 igangsat en kloakrenovering.

Renovering af spildevandssystemet, som primært er beliggende under bygningerne, blev udført som NO-Dig renovering.

Det eksisterende regnvandssystem lå i store dybder, hvorfor renovering ville være meget omkostningstung, da opgravninger var uundgåelige. Da bygherren besluttede renovering af belægningsarealerne samtidig, var det oplagt at hæve det nye regnvandssystem op og dermed opnå en besparelse, men samtidig også en kapacitetsforøgelse.

Bygherre

Boligselskabet Baldersbo

Projekttype

Kloakrenovering

Entreprenør

Per Aarsleff A/S

Periode

2012 – 2015

Arbejdets omfang/projekttype

  • Kloakrenovering af 12,5 km kloak
  • NO-Dig renovering
  • LAR og Stormflodsikring
  • Fagtilsyn

Rådgivning omfatter

  • Projektering
  • Projektledelse
  • Teknisk rådgivning
  • Tilsyn
  • Myndighedsbehandling
  • Driftsoptimering

Budget/Størrelse

40.000.000
BUDGET
0 kr.
BELÆGNING
0 kr.
JORD OG GRUS
0 kr.
EKSTRA UDGIFTER

Billeder

Start typing and press Enter to search