AFD. 12

Beskrivelse

Da en allerede planlagt kloakrenovering betød, at de eksisterende og 40 år gamle belægninger blev gravet op, besluttede bygherren at renovere belægninger og udearealer, således at bebyggelsen fik et nyt og let udtryk.

Samtidig blev alle jordkabler til det interne belysningssystem skiftet og alle lyskilder blev udskiftet til energibesparende LED, med store besparelser på afdelingens el-forbrug til følge.

I forbindelse med områdernes indretning er den fremtidige drift tænkt ind og det er sket i et tæt samarbejde med bygherrens medarbejdere i driften.

Bygherre

Boligselskabet Baldersbo

Projekttype

Belægningsrenovering og områdefornyelse

Entreprenør

Køge Brolæggerfirma ApS

Periode

2013 – 2015

Arbejdets omfang/projekttype

  • Kloakrenovering
  • Renovering af 17.000 m2 belægning og 40 trapper
  • Etablering af ca. 1.000 m støttemur
  • Etablering af ca. 2.000 m vandrender
  • Udskiftning af ca. 3.500 m jordkabler
  • 250 lyskilder ændret til LED

Rådgivning omfatter

  • Projektering
  • Teknisk rådgivning
  • Tilsyn

Billeder

Start typing and press Enter to search