Otto Mønsteds Kollegium

Beskrivelse

I forbindelse med en yderst påkrævet renovering af de efterhånden godt medtagede belægninger og grønne arealer, blev der på foranledning af Hartvig Consult igangsat en tilstandsvurdering af kloakkerne på kollegiet.

Det viste sig hurtigt, at en renovering af belægningerne uden en forudgående kloakrenovering ville medføre, at det inden for en nær fremtid ville være nødvendigt at grave i de nyanlagte arealer. Derfor blev det besluttet at begge dele skulle igangsættes.

Ved hjælp af projektoptimering i både udbuds- og udførelsesfasen, blev det muligt at tilføre projektet flere nye dele inden for den lovede budgetramme.

Således fik kollegiet blandt andet en flagstangs-ø med belysning foran hovedindgangen til glæde for beboerne.

Bygherre

Otto Mønsteds Kollegium c/o KAB

Projekttype

Kloakrenovering og områdefornyelse

Entreprenør

NCC Construction (kloakrenovering), P.P. Brolægning (belægning og grønne arealer)

Periode

Nov. 2014 – nov. 2015

Arbejdets omfang/projekttype

  • Kloakrenovering
  • Klimatilpasning
  • Driftsoptimering
  • Fornyelse af grønne arealer
  • Belysning

Rådgivning omfatter

  • Projektering
  • Myndighedsbehandling
  • Teknisk rådgivning
  • Projektledelse
  • Tilsyn

Start typing and press Enter to search